שבת אירוח לנרשמים לשנה"ל התש"פ

שבת אירוח נרשמים השנייה התקיימה ברוממות ובשמחה. הגיעו תלמידים  ברמה איכותית ביותר והם מצטרפים לעוד רבים שהגיעו לשבת הקודמת. ב"ה שאלו המועמדים שלנו. תלמידי הישיבה ובמיוחד השביעית ארחו באווירה מיוחדת ומכל הלב בשמחה של משפחתיות מעצימה.