תצפיות בעקבות התנ"ך במסגרת סיורי ירושלים לכיתות ט'

 

במסגרת סיורי ירושלים לכיתות ט' עם ראש הישיבה, ערכנו תצפיות בעקבות התנ"ך: ביקרנו בטיילת ארמון הנציב בדרכו של אברהם לעקדה,  קיימנו תצפית בהר הצופים בנבואת יחזקאל ובעקבות רבי עקיבא המצחק וניפינו ממצאים מהר הבית בעמק צורים. "כי רצו עבדיך את אבניה".