"תענית סמארטפונים" בהובלת מועצת התלמידים

ימי השובבי"ם ימים של התחזקות בדברים שבקדושה. מועצת התלמידים יזמה רעיון של "תענית סמארטפונים". למרות שהטלפונים של בני הישיבה מסוננים , על מנת לשחרר עצמנו משעבוד למכשיר, יחליט כל אחד או קבוצה לקבל על עצמם לפרק זמן ודווקא בערב כשרשמית מותר השימוש - לסגור אותו לגמרי. התלמידים דווחו על הרגשה נפלאה של שחרור ונחת ויש מהם אף שהחליטו לעבור ל"כסילופון" פשוט. אשרינו.
בתמונה - חבורת "תענית סמארטפון מהחמישית בטכס ייסוד הקבוצה.