תכניות אקדמיה בישיבה

בימים אלה, נחשפים תלמידי כיתות ט'-י' למגוון התוכניות האקדמיות שפועלות בישיבה.
תכנית אקדמיה בתיכון מאפשרת  לתלמידי תיכון מצטיינים וחדורי מוטיבציה להתחיל בלימודים אקדמיים כבר בתקופת התיכון, בד בבד עם לימודיהם בישיבה. המתקבלים לתכנית יכולים ללמוד במגוון תכניות הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה. 
התכנית היא פרי שיתוף פעולה בין כמה גורמים: משרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה, המועצה הלאומית לכלכלה והמוסדות האקדמיים.
התלמידים בתכנית צוברים נקודות זכות אקדמיות לתואר, ובמקצועות מסוימים גם יכולים להמיר לימודים בתיכון ובחינות בגרות בקורסים אקדמיים. הציון בקורסים אלה ייחשב כציון הבגרות בתוספת בונוס.
התוכנית פועלת בישיבה כבר  6 שנים ומלווה אותה מנהל התיכון ד"ר יוסי כהן. ד"ר יוסי ממונה על  איתור התלמידים ומיונם, טיפול במלגות, קשר עם האוניברסיטה וההורים ותמיכה בתלמידים.

לקראת סמסטר ב' עתידים להצטרף לתוכנית תלמידים חדשים מכיתות ט'.

תוכנית נוספת אליה נחשפו התלמידים בשבועות האחרונים היא תוכנית אלפא. התוכנית מספקת לתלמידים מחוננים  ומצטיינים התנסות מחקרית במעבדתו של מדען ומאפשרת גישה לתחומי ידע חדשים, לחשיבה המדעית ולשיטות המחקר מודרניות. התוכנית מקנה את הכישורים הנדרשים לגיבוש מחקר מדעי עצמאי ולעבודת מחקר ברמה אקדמית. עבודת המחקר שתתבצע במסגרת התוכנית מוכרת על ידי משרד החינוך כעבודת גמר ברמה של 5 יחידות. 
תכנית אלפא , מיועדת לתלמידים מחוננים ומצטיינים. ההשתתפות בתוכנית היא במהלך הלימודים בכיתות י'-יא'.

בתמונה תלמידי כיתות ט' שומעים על תוכנית המחקר אלפא מפי אמיתי סייאדל, תלמיד כיתה י'.