תוכנית "יזמים צעירים"

השנה פעלה בכיתה י' יזמים צעירים. כחלק מהתוכנית הקימו התלמידים חברה עסקית, מינו בעלי תפקידים, גייסו הון ופיתחו מוצר ייחודי וביום שני האחרון השתתפו תלמידי התוכנית ביריד עירוני להצגת המוצר שפיתחו.