• תכנית בית מדרש - תלמידים מהחטיבה העליונה השואפים ללימוד מעמיק ומשמעותי לומדים את מקצועות הקודש בבית המדרש .הלימוד הבית מדרשי יוצר אווירת דיבוק חברים ואחריות הדדית, שמחת לימוד ואהבת תורה, חום ורצון ללמוד ולהתקדם במתכונת המקובלת בישיבות גבוהות.
  • יגדיל תורה - אנו בישיבה רואים באהבת התורה ערך משמעותי וחשוב. אחד המפעלים החשובים שהחלו בישיבה לפני שנים רבות, ונפוץ בשנים האחרונות בכל ישיבות בני עקיבא, פועל בשיתוף עם מר בן לנדי, שבניו למדו בישיבה – תכנית 'יגדיל תורה'. כל תלמיד שלומד 50 דף גמרא מעבר לדפים שלומדים בכיתה – ונבחן עליהם – מקבל פרס. ב"ה מדי שנה בשנה תלמידים רבים בישיבה זוכים בפרסיםהשנה זכינו לתלמידים שנבחנו על 150 דף, למדו – וקיבלו פרסים. כה לחי!
  • מבחני ראש הישיבה כסיכום לפרקי הלימוד בישיבה נערך 'מבחן ראש הישיבה', שבו כל התלמידים נכנסים לשוחח בלימוד ומקבלים ממתק... המבחן הופך את לימוד התורה למלא בחיות ושמחה.
  • תורה לשמה - תוכניות למידה שונות - 
  1. השתתפות במיזם הרמב"ם היומי – התלמידים לומדים לימוד יומי ברמב"ם; 
  2. לימוד עמוד יומי;
  3. לימוד הדף היומי;
  4.  מגוון חוגי אמונה לפני התפילה ואחריה – המאפשרים חיבור אישי אל כל תלמיד במקום שבו הוא נמצא;
  5. מגמה תורנית רב-גילאית – התלמידים המעוניינים לומדים הרחבה עיונית בתחומי ההלכה, העיון וההעמקה.