שכבת י' משמחת את משה

תלמידי כיתות י' יצאו למסור משלוח מנות למשה, איש צוות המטבח, לרפואה שלמה ושימחו אותו מאוד.