שיעור עם הרב שחר רחמני ליום השואה והגבורה

בפרוש עלינו יום הזכרון לשואה והגבורה התכנסו תלמידי הישיבה לשיעור מפי הרב שחר רחמני בבית המדרש. בשיעורו, עסק הרב במסירות נפש של יהודים להצלת אחיהם במשך השואה הנוראה כסמל ודוגמא. מכאן לימד את הבחורים את ערך ההצלה והעזרה ההדדית בעם ישראל וחשיבותה בימינו.