שבת חטיבה פרשת בשלח בנושא "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"

שבת החטיבה שהתקיימה בשבת פרשת בשלח עמדה תחת הנושא: ״ויאמינו בה׳ ובמשה עבדו״ - אמונה בהשגחת ה׳. נבנו יחידות לימוד כיתתיות ויחידות בחירה וכן דף מקורות מרשימים אשר ניסו להקיף את הנושא מזווית שונות. והשבת אכן הייתה נפלאה וטובה הן ברמת התוכן והן ברמת דרך ארץ והתנהגות של תלמידינו היקרים. העמל וההשקעה הרבים של צוות הרמי״ם והמחנכת, הרב אסף והיועצת, הרכזת החברתית המועצת וחונכים מהחמישית כתגבורת נשאה פירות רבים. הלוואי שנזכה לעוד שבתות רבות מעין זו שעברנו.