פתיחת פרויקט "סיורי ירושלים" לשכבה ט' תשע"ט

השבוע פתחנו את פרויקט "סיורי ירושלים" לכיתות ט' במפגש הקדמה ופעילות הממחישה את ציר הזמן הירושלמי המרתק מאז בריאת אבן השתיה ועד בניין בית מקדשנו במהרה בקרוב ממש. היתה פעילות חוויתית ומעצימה.