פרשת השבוע עם הרב שפטר

תלמידי שכבת ט' לומדים עם הרב שפטר מדרש תנחומא על פרשת השבוע.