פרויקט ל.י.ק.

השנה בחג החנוכה, העלינו על נס את התורה וקדושת התא המשפחתי. במהלך חופשת החנוכה התקיימה בחטיבת הביניים תכנית ה"ל.י.ק"- לימוד יומי קבוע לחופשת החנוכה. בכל משפחה, למדו בחברותא אב ובנו, מתוך חוברת הלימוד. ההורים והתלמידים למדו יחדיו, הצטלמו יחדיו, והעלו את התמונות לקבוצה הכיתתית. התלמיד המתמיד זוכה בפרס!!! "נר איש וביתו" כי "נר מצוה ותורה אור".