פעילות גיבוש מסיק זיתים בצל הר הבית

"ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו" יחד שבטי ישראל.

יצאנו לפעילות גיבוש מסיק זיתים בצל הר הבית. הפעילות הייחודית, אשר נעשתה בצל הר הבית בגן הלאומי עמק צורים, היתה מרגשת מכיוון שזוהי מסיקת עצי הזית שנעשת לראשונה אחרי אלפיים שנה מטעם רשויות מדינת ישראל. פעילות זו היתה הקדמה למסע גיבוש שש שנתי ישיבתי אשר ימשיך ב"ה בימים הקרובים. כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון.