פותחים שנה

"תחית האומה היא היסוד של בנין התשובה הגדולה,
תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבא אחריה"

[הראי"ה קוק, אורות התשובה,י"ז, א]
**
מתחילים אלול ופותחים שנה בשמחה!

וברוך הבא לראש ישיבתנו הנכנס הרב דעואל (דולי) בסוק היקר!

מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא