ערב חשיפה והכרות

ביום שני בערב, גדשו את הישיבה הורים מתעניינים ברישום לקראת שנה הבאה הן לתלמידי כיתות ו׳ והן לתלמידי כיתות ט׳, הערב נפתח בדברי ראש הישיבה על המנוע שמזיז את הכל והגלגלים השונים ואת יכולתה של הישיבה לפתח אנשי שילוב של מנשה ואפרים. הערב היה מרשים וניכרת התעניינות רבה ובהחלט איכות מצויינת של הורים ותלמידים.
תודה לכל המסייעים להפקת הערב 
בברכת ״ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה״