עולם חסד יבנה

במסגרת סיורי ירושלים יצאו כיתות ט' לפגוש עיר שחוברה לה יחדיו בבית יד שרה. ראינו מיצג מרגש המדגיש את הערבות ההדדית ועוצמתה ולאחר מכן עסקו החבר'ה בתיקון מיכשור בבית המלאכה. הרשמים היו גדולים ועלה רצון להמשיך ולהצטרף למפעלי החסד והנתינה בהמשך . איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.