סעודת סיום המחצית ומפגש פרידה ממנכ"ל הישיבה אמציה הר שושנים

עם סיומה של המחצית וכאות תודה והערכה למסירות הרבה שבה פועל צוות הישיבה בכלל והמורים בפרט - ערכנו סעודת "שבת אחים גם יחד" סביב ארוחה דשנה ודברי תודה ותורה. ראש הישיבה העלה בדבריו את המשמעות הגדולה שיש בכך שכל מגוון בעלי התפקידים בישיבה - החינוכי והמנהלתי של כל מסלולי הישיבה - יושבים יחדיו במסיבת רעים כי ללא מסירות כולם - הספינה לא היתה יכולה להתקדם ליעודיה בעוצמה. 

בחלק השני של הארוע נפרדנו בהכרת תודה גדולה מהמנכ"ל שלנו אשר הביא ב"ה את הישיבה ליציבות ופיתוח משמעותים ואיחלנו לו הצלחה בהמשך היעדים שהוא יבחר לתרום בהם.

בסיום הערב שמענו את נועם דמסקי במאי בוגר הישיבה שהקרין סרט תעודי שהכין על יחסי אבות ובנים - המורכבות והכוונים העולים מכך לעבודתנו החינוכית.

ברכת הצלחה לכל הצוות היקר להמשך שנה פוריה.