סיור ירושלים בסימן חנוכה

 

ערב חנוכה, יצאנו במסגרת "סיורי ירושלים" למקום שבו ארע הנס - צל בית תפארתנו, ושם למדנו על החיבור המיוחד בין הקודש והממלכה, בית ה' ובית המלך, סיירנו בעיר דוד ובמפעלי המים ועלינו ברגלנו עד מקום בו היתה המנורה נותנת אורה כעדות שהשכינה שורה בישראל. נפרדנו מכותל מערב ודרום בתפילה ובשירת "חשוף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה.