סדנת ציצית עם הרב ברגר

לקראת ראש השנה הבעל"ט, התלמידים זכו לקבל שיעור על מהות מצוות הציצית מהרב ברגר, כולל סדנת קשירת ציצית ועברו עובר לעשייתן לקשור ציציות חדשות לחג.