מתכוננים לבר המצווה

השבוע הגיעו לישיבה הורי תלמידי כיתות ז' וישבו יחד עם בניהם לערב בר מצווה.

האמהות נהנו משיחה עם ראש הישיבה ובמקביל האבות למדו עם הבנים לימוד משותף שבסיומו סיימו כולם יחד את מסכת מגילה. ראש הישיבה ומנהל החטיבה ברכו את הבנים ואת ההורים בפרק החיים החדש אליו הם נכנסים. בסיומו של הערב ההורים והבנים קיבלו הכוונה לשיח משותף "הגשר לקשר" וחיזקו את השורשים של הבנים לקראת כניסתם בנעם עול מצוות.