משמר עם ראש ישיבת "כרם ביבנה"

 

כדרכנו בערבי שבתות ישיבה, קיימנו את לימוד ה"משמר" והפעם התארח ראש ישיבת "כרם ביבנה" בשיעור מרתק . לאחר מכן התכנסנו ל"טישצולנט" המעורר בדבקות לקראת שבת.