בעמוד זה תוכלו למצוא את המשימות, ההכוונות והשיעורים המוקלטים שהכונו במיוחד לימים אלו בהם נדרשת למידה מרחוק.

בהצלחה!

מחכים כבר לפגוש את כולכם ולחזור לשגרת הלימודים המבורכת.