מצטייני חודשי אלול ותשרי בחט"ב

קיימנו סעודת מצטייני חודשים אלול ותשרי. יישר כח לבנים.

מצטייני כיתה ז׳1: 
תפילה - שלמה רוזנטל
לימודים - אלון ואן גלדר
דרך ארץ - יהונתן גדעוני


מצטייני כיתה ז2: 
לימודי - אריאל יחזקאל
תפילה - שליו יעקב
חברתי - בן ציון פרבר


מצטייני כיתה ח1: 
אוריאל ברדנסופר - עזרה לזולת ומנהיגות.
חנוך בנג׳י - תפילה
גבריאל אטלן - התקדמות לימודית


מצטייני כיתה ח׳2: 
לימודי- אריאל כהן.
תפילה - איתי פורתי.
חברתי- אוריה יעקובי


מצטייני כיתה ח׳3: 
תפילה- איתי גבאי
לימודי- יוסף אמאן 
חברתי- אביאל מלול