תוכנית התגבור התורני להגדלת תורה ואהבתה, הינה תכנית ייחודית אשר אושרה על ידי משרד החינוך לישיבות תיכוניות בארץ. 

התכנית הפכה אבן שואבת שמעבר ללומדים בה משפיעה על האווירה והשיח הישיבתי באופן משמעותי ומרכזי ביותר. 

בתוכנית המתקיימת בישיבתינו לומדים  תלמידים מכיתות ט' עד יב' דבר היוצר גם דיבוק חברים רב שכבתי המשפיע על מערכת הקשרים בין כל נערי משפחת הישיבה.התלמידים מצטרפים מרצונם להוסיף בהעמקה בלימוד התורה.

תוכנית הלימודים מורכבת מליבה ומתוספות יחודיות להעשרה .

שעורים בסוגיות בעיון בנושאים למדניים מתחלפים ניתנים ע"י ראש הישיבה, בחלק זה של השנה אנו עוסקים במשנת "תורה עם דרך ארץ" מבחינה עיונית והלכתית.

שעורים בעיון ניתנים ע"י מנהל התיכון, השיעורים הנ"ל , מעבר לחשיבותם מהווים בנין גם חשוב ביחס בין התלמידים למנהל התיכוןובראיה הנכונה את לימודי התיכון.

ביום ה התלמידים לומדים משעות הבקר ועד שעות אחה"צ פרקים במסכת הנלמדת בישיבה עם רי"ף רא"ש נימוקי יוסף ועוד, בתחילת הבקר שני שעורים בעיון על ידי רכז התוכנית לאחר מכן סדר חזרה והכנה לקראת השעורים של הצהרים. בשעורים אלו מתרגלים התלמידים לראות התפתחות הסוגיה מהנפ"ת ועד ההלכה דרך הראשונים.

בערב נוסף שומעים התלמידים שעור אמונה מעמיק. שיעורים אלו בנויים במערכת בניין אמונה .

כמו כן מוצע לתלמידים להכנס בזמנם החופשי לאתר הלכה ברורה להקשיב לשיעורים הניתנים שם ולענות על שאלות במסגרת זו.

אנו מתכננים בע"ה ליזום מפגשים של החבורה עם גדולי תורה להכרות וללמידה של תורה גדולה ומשמעותית.

על מנת לגבש את החבורה נערכות מידי פעם ערבי חוויה בבית ראש הישיבה והר"מ המרכז וכן יום "כיף" לגיבוש.