מפגש מחזור כ"ו בישיבה

כחלק מפגישות המחזור שנערכות בישיבה מעת לעת, נערכה לאחרונה פגישת מחזור כ"ו שסיימו את הישיבה בשנת תשד"ם. מפגש הגיעו למעלה מ-90 בוגרים מהארץ ואף מעבר לים, העלו זכרונות רבים והדגישו את המטען הרב שקיבלו בישיבה. הבוגרים שמעו מהרב מאיר טויבר על הישיבה כיום וזכו להיפגש עם הרבנים ניסן קפלן  אשר שפירא ואברהם כץ והמורה לספורט משה ברנע שלימדו את המחזור.

הבוגרים, הנטועים כיום בכל רחבי העשייה במדינת ישראל בתחומי החינוך,הרפואה, הרבנות, הביטחון, המשפט התעשייה והעסקים ביקשו להוקיר תודה לישיבה שהעניקה להם צידה לדרך לחיים והקדישו סכום נכבד לפרסים לתלמידים מצטיינים. פרסים שהוענקו לתלמידים על ידי ראש הישיבה ערב הפורים, ביום שכולו תורה לתלמידים שסיימו מסכתות.