מפגש "בין אישים" עם עזרא יכין

 

במסגרת "מפגש אישים" שעורכות כיתות הישיבה, נפגשו בני כיתות ט' עם עזרא יכין אשר לא נס ליחו ובעוצמה סיפר את קורותיו במאבק ליסוד מדינתנו. התלמידים יצאו מהשיחה נפעמים. פרויקט זה של "מפגש האישים" מרחיב את הדעת ונותן הזדמנות להפגש עם אנשים משמעותיים בתחום התורני והציוני בכל תחומי העשייה.