מחורבן לגאולה

לקראת צום עשרה בטבת יצאו אתמול תלמידי הישיבה לסיור לילי מעמיק בירושלים בהדרכת ראש הישיבה הרב דעואל (דולי) בסוק.
במהלך הסיור חזרנו אחורה בזמן לסוף ימי בית ראשון, ימי המצור של נבוכדנצר מלך בבל ועד החורבן שהתרחש בשנת 586 לפנה"ס.
משם המשכנו לשכונת ימין משה שם שמענו על "היציאה מן החומות" ועל ימי אתחלתא דגאולה.

עשרה בטבת הוא ציון דרך חשוב בעם ישראל, יום בו אנו מתאבלים על חורבן הבית, יום אשר מצוין כ'יום הקדיש הכללי' בו אנו בוכים בכאב על חורבן הבית, השואה והאסונות הרבים שפקדו את עמנו, אך זהו גם יום בו אנו יותר מכל מצפים ומתפללים לגאולה שלמה במהרה בימינו.
שיהיה צום מועיל.