המשולש הידוע העומד בבסיסה של הציונות הדתית: 'ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל' אינו בא לידי ביטוי מעשי במערכת החינוך של רוב בתי הספר,כולל בישיבות התיכוניות. מבין שלוש הצלעות של משולש זה עוסקים רבות בתורת ישראל ובמידה מסוימת בעם, אך אין כמעט מקום לצלע השלישית והיא ארץ-ישראל.

תלמידינו  מסיימים את הישיבה התיכונית עם בגרות טובה ומטען רחב ביהדות אך אין הוא יודע ומכיר את ארצנו שכן אין במערכת השעות זמן המוקדש לנושא זה.

מגמת לימודי ארץ-ישראל באה לענות על חסך זה, אם כי רק לקבוצה נבחרת של תלמידים.

במגמה חמש יחידות לימוד העוסקות באזורים שונים של הארץ על פי החלוקה הבאה:

§          2 יח"ל העוסקות בירושלים

§         2 יח"ל העוסקות באזורים שונים נוספים, כמו צפון הארץ וההר המרכזי (יהודה ושומרון).

§         יחידה נוספת היא עבודה עצמית של התלמידים (גאוטופ) על נושאים שונים בתחום מקצוע זה, בה נדרשים התלמידים להוכיח כושר כתיבה, ואיסוף וניתוח של מידע ונתונים.

במהלך הלימודים הנמשכים שלוש שנים נחשפים התלמידים לתחומי דעת שונים כמו: גאוגרפיה, הסטוריה, ארכיאולוגיה, בוטניקה, תנ"ך ומקורות חז"ל. חלק מהנושאים נלמדים בכיתה וחלקם בסיורים בשטח המיועדים לתלמידי המגמה בלבד.

בוגרי המגמה זוכים בלימודיהם הן במקצוע ערכי ראשון במעלה והן בחמש יחידות בגרות דומה לשאר המגמות.

" הכל מעלין לארץ-ישראל" (כתובות יג יא)