לקראת יום הזיכרון

סיור התייחדות והכרות בבית הקברות הצבאי כהכנה ליום הזכרון ויום העצמאות. נערך כמידי שנה עם מחזור כיתות ט בהובלת ראש הישיבה. מפגש עם סיפורי גבורה ועם אנדרטאות המפגישות עם ארועי מפתח בתקומת ישראל.

זוכרים- לקראת יום הזיכרון כיתה ז2 יצאה לפעילות "בעקבות נופלים" בהר הרצל, התלמידים למדו על חללי צה"ל וערכיהם ולימדו את שאר החברים לכיתה