לימוד משותף לכיתות ט' לכבוד י"ט בכסלו

לכבוד י"ט כסלו כיתות ט' התכנסו במועדון המחודש בפנימייה ללימוד וטעימה מתורת החסידות עם ברק המדריך! הייתה אווירה מרוממת,מעצימה וטעימה...!