מתוך תפיסה דתית-ערכית השואפת למצוינות בקודש ובחול גם יחד, ועם ראייה קדימה, אל התפתחויות המאה ה-21, אנו משקיעים רבות בפיתוח תכניות ומסלולי לימוד טכנולוגיים חדשניים, המובילים את התלמידים למצוינות ומקדמים אותם אל עבר עתיד ערכי ומוצלח.

 • צוות חינוכי מקצועי היוצר קשר אישי וחם עם כל תלמיד;
 • תכניות המותאמות התאמה אישית לכל תלמיד ונבנות בידי רכז פדגוגי מקצועי ומנוסה;
 • מערך תגבורים רחב בכל מקצועות הלימוד בהובלת סטודנטים וחונכים;
 • התפתחות והתחדשות טכנולוגית במגוון מסלולי לימוד;
 • מעבדות חדישות ומשוכללות;
 • חדרי מחשבים גדולים ומרווחים;
 • ריבוי מגמות;
 • תכניות הכוונה, ייעוץ וטיפוח אישי לכל תלמיד.

הישגים:

 • 93% זכאות לבגרות
 •  80%מהתלמידים ניגשים לבגרות במתמטיקה ברמה של 5-4 יחידות לימוד
 •  90% מהתלמידים ניגשים לבגרות באנגלית ברמה של 5-4 יחידות לימוד
 • 96.7% גיוס לצה"ל
 • 96.7% מבוגרינו ממשיכים למסלולי ההמשך התורניים: ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר או מכינות.
 • 28.5% מבוגרינו נעשים קצינים בצה"ל לאחר שנות לימוד בישיבה או במכינה.