לימודי הקרטה בישיבה

המטרה העיקרית של הקרטה אינה ניצחון או הפסד אלא הרצון לשלמות האופי של המתאמן.
ללמוד קרטה בתוך מסגרת פדגוגית נותן מענה עצום לקרטהקה (חניך הקרטה) הן בבנית הבטחון העצמי שלו הן בעמידה שלו מול חבריו, הפן המיוחד באימונים בא לידי ביטויי בגיבוש בין התלמידים, דבר הנותן להם המשך ימים מוצלחים.
בלימודים, בביה״ס, בעבודה כאשר יפול האחד מיד יבוא חברו להקימו ועל כללים אלו ואחרים אנו חוזרים בכל שיעור:
היה נאמן לדרכך 
השקע מאמץ מירבי
כבד את הזולת
הימנע מהתנהגות אלימה
אנו כנושאי דגל ההגנה העצמית מודעים ששימוש בכח אינו מביא תועלת אלא יכולת האיפוק והכבוד הם הם המאפשרים שלום וכבוד אמיתי לזולת כמאמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך.


בברכה סנסאי בן שמעון אלהרר