לוח זמנים - רישום לכיתה ז' לשנה"ל תשפ"ד בישיבת נתיב מאיר

תאריך

הנושא

י"ח טבת

11.1.23

יום פתוח לילדי כיתות ו' בנתיב מאיר.

כ"ב טבת

15.1.23

ערב הכרות בישיבת נתיב מאיר.

 

א' שבט – י"ח שבט

23.1.23 -9.2.23

פתיחת אתר הרישום - הגשת מועמדות התלמידים באמצעות האינטרנט.

כ"א שבט  - כ"ו ניסן

12.2.23- 17.4.23

ראיונות תלמידים.

בתחילת חודש אייר

סוף אפריל

שליחת הודעות שיבוץ להורים.