כנס הכוונה להורי ותלמידי כיתות יב'

כנס הכוונה לקראת מסלולי המשך נערך להורי ותלמידי כיתות יב'. בכנס דיבר סגן שר הבטחון בוגר הישיבה הרב בן דהן על האחריות המוטלת על הנוער לברור זהותה של מדינת ישראל וזאת נעשה על ידי חיבור לתורת  ארץ ישראל. כמו כן התארחו ראשי מסלולי ההסדר המכינות והישיבות הגבוהות להסברה והנחיה מתוך גדלות וסדר כאשר המסר היה אחריות לכלל ישראל והחלטה מותאמת מתוך אהבת תורה ואהבת המדינה.