חטיבת הביניים

חטיבת הביניים בישיבת נתיב מאיר שמה לה למטרה לגדל את התלמידים באהבת תורה ויראת שמים וברצון לגדלות בכל תחומי הדעת.

חטיבת הביניים כשמה כן היא – שלב המעבר בין בית הספר היסודי לבית הספר התיכון; הלכך מטרתה בהיבט הלימודי היא להשלים פערים שנוצרו בבית הספר היסודי ולהכין את התלמיד הכנה מיטבית לאתגרי החטיבה העליונה. לשם כך נבחרו ר"מים צעירים ומוכשרים, המצליחים להגיע אל תלמידינו קודם כול בפן האישי, מתוך הבנת נפש הילד, ולאחר מכן בפן הלימודי. הר"מים וצוות המורים המקצועיים מתמחים בהכנת התלמיד להיות לומד עצמאי, שאינו רק משנן את החומר אלא חי את לימודו ורוכש כלים שיאפשרו לו לימוד עצמאי.