כיתות יב' בלימוד תורה לקראת חג החנוכה בישיבת "מרכז הרב"

תלמידי כיתות יב יצאו ליום חיזוק ולימוד תורה לקראת חג החנוכה בישיבת "מרכז הרב" ולשיעור ושיחה מפי הרב יעקב שפירא שליט"א ראש הישיבה.