כיתות ט' במוזיאון יד ושם

כהכנה למחיית עמלק בחג הפורים יוצאים תלמידי כיתות ט', במסגרת סיורי ירושלים, לביקור חוויתי ומטלטל במוזיאון יד ושם ומחברים בין עבר להווה מתוך תפילה לגאולה שלמה וסופית בקרוב.