יום שכולו תורה: הדור קבלוה בימי אחשוורוש

לסיום ארועי הפורים ולהעמקה במהות היום, הקדשנו את יום שלישי ללימוד תורה וקבלתה מאהבה. את הבוקר פתח הרב ריבלין שליטא בלימוד תוסס במגילת אסתר ולאחר מכן שמענו הרצאה מאלפת של צורי דהן על שתיה והתמכרות - מניעים וסכנות. לאחר העצמת הר"מים וחוגי מורים, סיימנו בטקס סיום חגיגי ובו עשרים תלמידים שסיימו ספרים ומסכתות עלו לקבל פרסים נאים אשר נתרמו ע"י מחזור כ"ו, אשר בחרו, בתום פגישת המחזור האחרונה, לתרום פרסי עידוד לתלמידים אשר מגדילים תורה בישיבה. אשרינו שזכינו לצאת לחג ברוממות עבודת ה'.