"יום שיא בקודש" - לסיום המחצית

זכינו לסיים את המחצית הראשונה ברוממות רוח. קיימנו "יום שיא בקודש" שבו עסקנו בבית המדרש יום שלם ויותר בתורה לשמה והקדשנו אותו לע"נ הרב שמואל הרשקוביץ זצ"ל רב ותיק לאמונה בישיבה שנפטר השנה ולע"נ דר אליהו טויטו ז"ל אבא של שניים מתלמידנו שנפטר השבוע.
פתחנו את היום בפאנל מרתק בנושא " ציונות דתית בין חזון למציאות" ושמענו דברים משמעותיים מפי מורי המחשבת שלנו בעבר ובהווה. בחלק של הלימוד ההלכתי קיימנו תחרות בין כיתות בסגנון הרצאות ted בהם הציגה כל כיתה נושא בהרצאה ומצגת, את מירב הנקודות גרפה כיתה יב1 שעסקה בגדרי מצוות "כיבוד אב ואם". לאחר מכן התחלקו כל בני הישיבה לחברותות וכל חברותא קיבלה חלק מהתנ"ך, משניות מסדר "מועד" ומסכת תענית בגמרא - וכך סיימה כל הישיבה מכיתות ז' ועד יב' את כל הספרים. כמו כן הפתיעה מועצת התלמידים את הר"מים כאשר חולקו להם "תעודות" שבהם הביעו התלמידים את תודתם והערכתם את מחנכיהם והביעו את הכרת הטוב ואת הקשר העמוק לרמי"ם ולראש הישיבה.
האווירה הייתה מרוממת והמסר שהכל מתחיל ומסתיים בלימוד תורה - השפיע מאוד על סיום מחצית ברוכה ומעולה. שנזכה להמשיך בגדלות גם במחצית הבאה.