חודש ארגון יוצא לדרך

מנהג הישיבה להודות למדריכי הסניפים בערב שבת הארגון על יד הכנת שלטי ברכה לתליה בסניפים. השנה מדריכים תלמידנו בכ35 סניפים ועושים מלאכתם במסירות רבה. בשם ה עלה נעלה.