חוג צילום בחטיבת הביינים

במסגרת חוגי העשרה, אנו מקיימים סדרת מפגשים העוסקים בצילום כאמצעי להתבוננות, למידה וביטוי.

בחוג משתתפים כ-15 תלמידי הישיבה, משכבות ז' וח'.

 

הצילום הינו אמצעי נגיש, יעיל וקיים, שהופך להיות חלק מחיי כולנו. הצילום מאפשר יצירת שפה חזותית המתבססת על המוכר והנמצא, הוא כלי המתעד מצבים ועשייה, ומשמש את כולנו ביותר ויותר תחומים מגוונים, למשל: רפואה ומחקר (צילומים חיצוניים ופנימיים),  ביטחון (מצלמות המתריעות על חדירה, לווינים, רחפנים, מצלמות מחוברות לפצצות, צילומים ממנהרות ועוד) עיתונות, שיקוף מציאות- התנהלות חברתית (מאפיינים 

התנהגותיים), תיעוד (מצבים, אירועים אישיים, משפחתיים, כלליים), זיכרון, אמנות, ספורט (תחרויות, משחקי כדורגל, אולימפיאדה וכדומה), תרבות, שיטור (מצלמות אבטחה, מצלמות במכוניות, רחפנים לזיהוי, קנסות ועוד), טבע- התפתחות, סיטואציות ייחודיות, שינויים אקלימיים ועוד.

במפגשים בישיבה אנחנו בוחנים היבטים מגוונים של תחום עשיר זה. כל מפגש מוקדש לעיסוק בהיבט או במושג אחר הקשור לצילום. הנושא מוצג, יחד אנחנו מנסים להבין ולבדוק כיצד צלמים אחרים התמודדו או נתנו פרשנות לנושא זה ועוברים להתנסות ועשייה בשטח. לקראת סוף המפגש מתכנסים כולם שוב ויחד מתבוננים בתוצרים ולומדים עוד אפשרויות, מזה ומזה.

בין הנושאים בהם עסקנו: 

התייחסות ל"אור" ולמונחים הקשורים באור (חנוכה), נקודת מבט- צילום מנקודות מבט ש ונות המשנות את הפרשנות והבנת הצילום, פרשנות לצילומים "אייקוניים" ומוכרים, צילום במצלמת פולרואיד, היכרות עם צלמים מרכזיים בתרבות הישראלית, פרשנות אישית למושגים מגוונים, צילום אישי ועוד.

התלמידים עובדים מתוך עניין וסקרנות, בהתלהבות ובשמחה. בשלב התחלתי זה הם מצלמים במצלמות הטלפונים החכמים, במהלך  השיעור, בין כתלי הישיבה.

מצורפים מספר צילומים מייצגים, ממפגשים שונים, ועוד היד נטויה..