השביעיסטים ביום תורה וחוויה לסיכום זמן החורף

תלמידי השביעית השתתפו ביום תורה וחוויה לסיכום זמן החורף, ונהנו משיעור אצל הרה"ג הרב אריאל שליט"א בישיבת רמת גן, מיום שדה בליווי "על אש" ובשייט באגם גני יהושע. מים עליונים ומים תחתונים לתלמידי החכמים.