הנבחרת שלנו במועצת התלמידים

ברכת הצלחה לחברי המועצה הנבחרים: רועי לוי, אביתר רפואה שלמה פרדימן, עודד ברנוביץ, בצלאל דרשן, אוריה יעקובי ומשה סעדון. עלו והצליחו!