הכתרה - שמיניתשע"ט

הצגת ההכתרה התקיימה בהיכל שלמה והיתה ברמה גבוהה ומיוחדת. יבורך המחזור על היצירה והתכנים החשובים.