הכנה לימים הנוראים

תלמידי כיתה ח'3 עברו סדנת הכנה מיוחדת לראש השנה, בהשתתפות החזן ר' אליהו טרבלסי. התלמידים שמעו על כמה ממנהגי התפילה ולמדו פיוטים ולחנים שונים מתוך מחזור התפילה. הסדנה לוותה בהרצאה מחזקת ומעוררת לקראת יום הדין, דברים אשר נגעו בלב התלמידים והרושם ניכר על פניהם. וכמובן, תקיעת השופר החותמת את האירוע. שנזכה להיכנס ליום הדין מתוך ההתרוממות הגדולה הזו.