בשל המצב משרד החינוך פרסם תכנית היבחנות חדשה מיוחדת לקיץ תש"ף. הכנו מסמך הסבר בהיר לשכבות י"א י"ב, בהתאם למקצועות הנלמדים בישיבה.