"הדור קבלוה בימי אחשוורוש"

כ-30 סיומים של מסכתות וש"ס משניות נערכו בישיבה לכבוד חג הפורים. אורה - זו תורה.