הבנים של מארגנים בת מצווה לבת של משה הטבח השלנו

מנהג הישיבה להודות למדריכי הסניפים בערב שבת הארגון על יד הכנת שלטי ברכה לתליה בסניפים. השנה מדריכים תלמידנו בכ35 סניפים ועושים מלאכתם במסירות רבה. בשם ה' עלה נעלה.