ישיבת בנ"ע "נתיב מאיר" - זה אומר הכול.

הישיבה מאמינה כי תפקידנו הוא להכשיר את הנוער בכל מכלול צדדי אישיותו . הקומה הרוחנית  המעשית והחברתית הנם חלקים ממכלול אחד שלם של חינוך. פיתוח ה "ישיבתיות" בתחום הקודש, פיתוח המקצועיות ומיצוי הכישרון האישי בלימודים הכלליים ופיתוח השליחות והאחריות החברתית לאומית הנם חלקים של שלם גדול אשר כשנעשים יחדיו כמשנה סדורה ,הנובעת מניסיון רב שנים ומתוך פיתוח קשר עמוק וחם עם הנערים כולם יחד בונים אישיות שיש בה חתירה מתמדת לשלמות ובונה תכונות של מנהיגות והובלה לאורך שנים רבות.

בשנים האחרונות עברה הישיבה שינוי גדול בכך שהוקמה "מכינה" – חטיבת ביניים אשר מרחיבה ומעמיקה את המהלך החינוכי לשש שנים בהם הופכים הצעדים הראשונים למהלך איתן ומצמיח. במקביל הרחיבה הישיבה את לימודי בית המדרש העיוניים והאמוניים , את מגוון המגמות ואת העמקת אופי הקשר הקרוב בין הצוות לחניכים באופן שהיום , יחד עם הניסיון רב השנים שהצמיח דורות של מנהיגים נוספה הרעננות והחדשנות בשיח ובתכנים המגוונים.

הגברת לימודים ישיבתיים מובהקים בסגנון בית מדרשי, מגוון מגמות מבוקשות כמגמת רפואה, סייבר ועוד, וכלי הוראה חדשניים תוך העצמת הלומד כיוצר וחוקר, פיתוח פרויקטים של מחויבות אישית ופעילות חברתית מגוונת - מכינה את הבוגר באופן מיטבי , בע"ה, לעולם מותאם ומכוון לנדרש בעתיד.

הישיבה הנה חלק מרשת ישיבות בנ"ע אשר רואה את החינוך האישי יחד עם פיתוח האחריות הלאומית בעת צמיחת גאולתנו כמהלך שלם אחד אשר בו אנו צועדים יחד באמונה.

כאשר אני רואה את הנערים הבאים ללמוד תורה וחכמה, עם הרבה חן ואהבת רעים , מאמין אני כי "ליטושם" של יהלומים אלו הינה משימה כל כך נאצלה ומרוממת אשר ב"ה זכינו להשתתף בה , יחד עם הצוות הנפלא המוסר נפשו להצמיח כשליחם של ההורים , לקדם את כל התלמידים באשר הם.

משימה זו ממלאת אותנו בשמחה אין קץ ובתפילה כי יהיה נועם ה' עלינו ומעשי ידינו יכוננו .