ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר – הנחות יסוד:

אתגר גדול עומד לפתחנו ואנסה לפרטו בשורות הבאות:

מהי מהותה של הישיבה? – אחריות להעברת התורה לדור הבא.

אחריות – ההבנה והתחושה הפנימית העמוקה ש "אין הדבר תלוי אלא בי".

העברה – במישור השכלי והרגשי, העברה כוללת גם הזדהות, מוטיבציה ורצון להתאמץ.

התורה – תורת חיים במובן הרחב של המילה למימוש בכל המישורים של המציאות.

לדור – נוער מתבגר על מאפייניו הייחודיים הנמצא על סף קבלת אחריות כבוגר.

הבא – תוך צפייה מושכלת לאתגרים המתחדשים במהירות רבה, תוך הדגשת הערך של הקמת משפחה והרצון להעביר את התורה לדור הבא.

כדי שנוכל לעמוד באתגרים של העברת התורה לדור הבא, לגדל תלמידי חכמים שגם הם יעסקו בהעברת התורה לדור הבא, עלינו להקדים להם תנאי הכרחי:

דרך ארץ קדמה לתורה – התנהלות בסיסית ראויה בין אדם לעצמו, לחבריו, משפחתו, וסביבתו.

באמרנו "תורת חיים" – אנו מתייחסים גם לתורה ומדע, תורה וחכמה, תורה ותיקון המידות, תורה והקמת משפחה בטהרה, תורה ודרך ארץ במובן פרנסה הגונה וקידום מקצועי.

באמרנו "בין אדם לעצמו" – אנו מתייחסים לקשב פנימי. היכולת להתנתק לעיתים מזומנות מהרעש הסביבתי האופף אותנו ולהתרכז פנימה.

מהנחות יסוד אלו נובעות החלטות רבות המקיימות את המוסד ההוליסטי בו שוכנים בצוותא חטיבת ביניים וחטיבה עליונה. תורה, תפילה, מדע, ספרות, מגמות רבות, מעבדות, פנימייה שוקקת, פעילות חברתית והתנדבותית מגוונת, כפי שיפורט בהמשך.

האתגר שלנו הוא גם בהחלטות הנוגעות לפרטי הפרטים הרחוקים ביותר לזכור את ההנחות העומדות ביסוד הכל.

אנו תפילה שנזכה להיות שליחים נאמנים לביצוע משימה קדושה זו!